Christel Östfelt

christel Utbildningar: Leg.psykolog, Stockholms universitet; leg.psykoterapeut, Ericastiftelsen;

psykoanalytiker IPA, Svenska psykoanalytiska föreningen; handledare, Ericastiftelsen.

Jag arbetar med psykoanalys, psykoanalytiskt inriktad psykoterapi, konsultationer och handledning i psykoterapi. Under tjugo år har jag tidigare varit verksam inom Landstingets barn- ungdoms- och vuxenpsykiatri.Sedan dess arbetar jag enbart inom privat verksamhet. Jag är utbildad dansterapeut vid Danshögskolan i Stockholm och har tidigare också arbetat som dansterapeut. I det dansterapeutiska arbetet använder man kroppen och rörelsen för att uttrycka och bearbeta känslor och konflikter. Jag har lång erfarenhet av att möta människor i olika åldrar och från olika kulturer med många olika slags problem och svårigheter. Jag tar också emot studeranden till reducerad kostnad.

Välkommen att höra av dig.

Tel.nr. 070- 241 95 94, E-post. christelostfelt@gmail.com (Enligt lagen om GDPR raderar jag meddelandet när vi fått kontakt).