Gisela Blomquist

gisela-nyGisela Blomquist

Jag är från början leg. sjuksköterska men arbetar inte som det; leg. psykoterapeut, Psykoterapi Institutet/Karolinska Institutet; psykoanalytiker IPA, Svenska psykoanalytiska föreningen. Jag går Svenska psykoanalytiska föreningens utbildning till barn- och ungdomsanalytiker. Är medicine magister i psykoterapi samt handledare och lärare i psykoterapi, Ericastiftelsen.

Jag har varit verksam i psykiatrin sedan 1970-talet och har lång erfarenhet av att möta människor, både ungdomar och vuxna, med olika typer av problem och svårigheter, från olika kulturer och med olika bakgrund.

Du är välkommen att höra av dig för konsultationer, psykoanalytiskt psykoterapi, kriskontakter, psykoanalys samt stöd till föräldrar med barn/ungdomar i psykoterapi eller psykoanalys

Psykoterapeuter är välkomna att höra av sig för handledning.

Kontakt: 0730-41 51 58 gisela.blomquist@gmail.com